Iepirkumu grozs  

Nav produktu

0,00 € Piegāde:
0,00 € Pavisam kopā:

Iepirkumu grozs Pasūtīt

Cenu salīdzinājums interneta veikalos

Saistību atruna

Saistību atruna


1. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā epipo.lv regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”.
2. Saistību atruna ir saistoša jebkuram interneta veikala lietotājam un ir spēkā, veicot pasūtījumu gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem.
3. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti pasūtījuma apstrādes un preču piegādēs procesa nodrošināšanai.
4. Veicot pasūtījumu, klients piekrīt saņemt uz e-pastu paziņojumus, kas saistīti tikai un vienīgi ar klienta reģistrāciju un pasūtījumu apstrādi.
5. Visas preču cenas ir norādītas ar iekļautu PVN.
6. Cenas un preču piedāvājums veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma.
7. Ievietoto un redzamo preču cenām, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs. Preču parametri vai komplektācija var tikt mainīti.
8. Epipo.lv patur tiesības anulēt pasūtījumu, ja klients nav veicis pasūtījuma apmaksu 2 darba dienu laikā.
9. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs. Elektroniskās cigaretes un ar tām saistītās lietas netiek pārdotas personām, kas jaunākas par 18 gadiem.


Distances pirkuma līgums


Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002.gada 30.maija noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
1. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā, ja Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. panta:
(1) Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:
1) tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
2) tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
3) tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
4) tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
5) tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
6) par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
7) tā ir viltota.
2. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.
3. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja:
- Prece tiek atgriezta nebojāta un pilnā komplektācijā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu un garantijas talonu;
- Tā nav higiēnas prece (kā piemēram, kārtridži, vienreizējās cigaretes);

4. Jums ir tiesības nepieņemt preci preces piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai.
5. Epipo.lv mājas lapā publicētie noteikumi ir līguma sastāvdaļa.
6. Atteikumu tiesību gadījumā, prece ir jānosūta uz mūsu adresi Rīgā, Bauskas ielā 4b-6, iepriekš raktveidā informējot uz e-pastu: info@epipo.lv.
7. Atsakoties no preces, nauda par preces piegādi netiek atmaksāta.
8. Tuvāku informāciju par patērētāju tiesībām un kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Jūs variet iegūt http://www.ptac.gov.lv/